Wadinko is een ondernemende participatiemaatschappij met als maatschappelijke opdracht het stimuleren van gezonde regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest-Drenthe. Wadinko verstrekt risicokapitaal en neemt substantiële minderheidsbelangen in bedrijven. Daarbij ondersteunt Wadinko haar participaties met kennis, managementondersteuning, netwerken en achtergestelde ondernemersleningen. De focus ligt op de continuïteit van de participaties op langere termijn. Verder geeft Wadinko een impuls aan de kwaliteit van ondernemerschap en behoud van talent in haar werkgebied met WIMM en WRS.Finance.

Ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie

Wadinko beoordeelt mogelijke participaties op ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Vooral ondernemende bedrijven met een groeistrategie kunnen rekenen op de belangstelling van Wadinko. Datzelfde geldt voor ondernemingen op zoek naar unieke oplossingen met duurzame technologieën. Anno 2020 participeert Wadinko in 26 bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan 4.611 werknemers.

Zekerheid voor de langere termijn

Wadinko participeert niet in start-ups maar voldoet een bedrijf aan de voorwaarden van Wadinko, dan kan het rekenen op een unieke partner. Omdat een onderneming gebaat is bij zekerheid voor de langere termijn, hanteert Wadinko reële rendementseisen. Directies van participaties blijven primair verantwoordelijk voor het strategisch, operationeel en financieel beleid van de onderneming.

Maatschappelijke doelstellingen

Wadinko moedigt participaties aan tot maatschappelijk rendement en het duurzaam innoveren, produceren en investeren.

Governance

Wadinko hecht waarde aan een transparante governance. Het toezicht op Wadinko is in handen van een Raad van Commissarissen, samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het regionaal politiek bestuur. De Raad van Commissarissen fungeert tevens als Investment Committee.

Wadinko Ondernemerslening

Soms heeft een onderneming alleen een eenmalige kapitaalinjectie nodig. De Ondernemerslening is een achtergestelde lening in combinatie met management-ondersteuning door Wadinko en toegang tot een uitstekend netwerk. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 300.000,- met een looptijd van acht jaar.

Wadinko Ondernemerslening

Soms heeft een onderneming alleen een eenmalige kapitaalinjectie nodig. De Ondernemerslening is een achtergestelde lening in combinatie met management-ondersteuning door Wadinko en toegang tot een uitstekend netwerk. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 300.000,- met een looptijd van acht jaar.