Wadinko is een ondernemende participatiemaatschappij met als maatschappelijke opdracht het stimuleren van gezonde regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest-Drenthe. Wadinko verstrekt risicokapitaal en neemt substantiële minderheidsbelangen in bedrijven. Daarbij ondersteunt Wadinko haar participaties met kennis, managementondersteuning, netwerken en achtergestelde ondernemersleningen. De focus ligt op de continuïteit van de participaties op langere termijn. Verder geeft Wadinko een impuls aan de kwaliteit van ondernemerschap en het ontwikkelen en behoud van talent in haar werkgebied met WIMM en WRS.Finance. Met Perron038 faciliteert Wadinko mede de innovatie maakindustrie in de regio.

Ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie

Wadinko beoordeelt mogelijke participaties op ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Vooral ondernemende bedrijven met een groeistrategie kunnen rekenen op de belangstelling van Wadinko. Datzelfde geldt voor ondernemingen op zoek naar unieke oplossingen met duurzame technologieën en circulariteit. Anno 2021 participeert Wadinko in 25 bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan 4.282 werknemers.

Zekerheid voor de langere termijn

Wadinko participeert niet in startups. Maar voldoet een bedrijf wel aan de voorwaarden van Wadinko, dan kan het rekenen op een unieke partner. Omdat een onderneming gebaat is bij zekerheid voor de langere termijn, hanteert Wadinko reële rendementseisen. Directies van participaties blijven primair verantwoordelijk voor het beleid van de onderneming, maar Wadinko ondersteunt op strategisch, operationeel en financieel gebied en gebruikt haar netwerk.

Milieu, maatschappij en governance

Vanuit onze oorspronkelijke opdracht signaleert en adopteert Wadinko trends op de lange termijn die bijdragen aan maatschappelijk en sociaal verantwoord en duurzaam ondernemen. Deze ambitie op het gebied van milieu, maatschappij en governance leidt ertoe dat Wadinko zich steeds meer ontwikkelt van traditionele aanbieder van risicokapitaal, managementondersteuning en netwerken naar een modern investerings- en ontwikkelingsplatform met veel aandacht voor kennisontwikkeling en duurzame en circulaire innovatie.

Duurzaam ondernemerschap

Wadinko beschouwt duurzaam ondernemerschap als een succesfactor voor rendement op de lange termijn. Om die reden stimuleert Wadinko participaties om innovatie en duurzaamheid integraal op te nemen in hun strategieën en businessmodellen.

Maatschappelijke en sociale doelstellingen

Wadinko moedigt participaties aan tot het nastreven van maatschappelijk en sociaal rendement in termen van werkgelegenheid en het verhogen van de kwaliteit van werken en ondernemen.

Governance

Wadinko hecht waarde aan een transparante governance. Het toezicht op Wadinko is in handen van een Raad van Commissarissen, samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het regionaal politiek bestuur. De Raad van Commissarissen fungeert tevens als Investment Committee.