Opdracht Wadinko

  • Stimuleren bestaande en nieuwe bedrijvigheid in verzorgingsgebied door participaties in risicodragend vermogen van ondernemingen;
  • Bijdragen aan versterking economische structuur in werkgebied, met bijzondere aandacht voor werkgelegenheid op langere termijn;
  • Bevorderen onderlinge samenwerking tussen ondernemingen waarin wordt deelgenomen en tussen deze ondernemingen en andere bedrijven en instellingen;
  • Stimuleren en laten uitvoeren van kansrijke (bedrijfs)initiatieven, die bijdragen aan gewenste economische en sociale ontwikkelingen in ons werkgebied;
  • In stand houden en redelijk laten renderen van aan Wadinko ter beschikking gesteld vermogen;
  • Mogelijk maken versnelde groei van bedrijven met achtergestelde leningen;
  • Naar hoger peil brengen kwaliteit ondernemen in werkgebied;
  • Bieden ontplooiingsmogelijkheden voor aanstormend talent, talent met meerdere jaren werkervaring, leden van managementteams en directeuren met ambitie, door in te zetten op talentontwikkeling en het versterken van leiderschap en ondernemerschap.

Aandeelhouders Wadinko NV

Provincie Overijssel Losser Tubbergen Borne Meppel Twenterand Dalfsen Noordoostpolder Urk Deventer Olst-Wijhe Westerveld Dinkelland Ommen Wierden Hardenberg Raalte Zwartewaterland Hellendoorn Rijssen-Holten Zwolle

Hof van Twente Staphorst

Kampen Steenwijkerland

Raad van Commissarissen van Wadinko NV

B. Kamp, voorzitter

C.S. Balkenende

mw. S.M. Keijl

P.H. Snijders

mw. F. Quint

R.G. Welten

Organisatie

R.P.M. Wolfkamp, directeur A.J. Duijn, investment manager, marketing & public affairs M. Essink, investment manager mw. A. Kempers, investment manager W. Koopman, controller H. Leemhuis, investment manager mw. N. Rietberg, office manager mw. I.M. Weerman, secretaresse