‘Perron038 ontwikkelt zich tot het kenniscentrum voor de innovatie maakindustrie in de regio’

Perron038

Wadinko stond in 2019 mede aan de basis van de oprichting van Perron038 in Zwolle. Wadinko heeft altijd een voorkeur gehad voor deelnemingen in bedrijven in de maakindustrie. Omdat juist de maakindustrie volop ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie biedt. En die groei van winstgevende bedrijvigheid draagt weer in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur. Op Perron038 werken technici, studenten, machinebouwers en productontwikkelaars in de maakindustrie samen aan gezamenlijke thema’s en innovatieprojecten. Perron038 ontwikkelt zich tot het kenniscentrum voor de innovatie maakindustrie in de regio en werkt samen met Fraunhofer-Gesellschaft, Universeit Twente, Hogeschool Windesheim, Cibap NEXT en Deltion College. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten op Perron038 is het Talent Development programma gericht op het boeien en binden voor de regio van jong talent.