Wadinko is een ondernemende participatiemaatschappij met als maatschappelijke opdracht het stimuleren van een gezonde regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest-Drenthe. Dat doet Wadinko met substantiële minderheidsbelangen in bedrijven met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning, netwerken en achtergestelde, laagrentende ondernemersleningen. De focus ligt daarbij op reële rendementseisen en de continuïteit van de participaties op langere termijn. Verder geeft Wadinko een impuls aan de kwaliteit van ondernemerschap en behoud van talent in haar werkgebied met WIMM, wat staat voor Wij Investeren in Mens en Maatschappij.

Ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie

Wadinko beoordeelt mogelijke participaties op ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Vooral ondernemende bedrijven met een groeistrategie kunnen rekenen op de belangstelling van Wadinko. Datzelfde geldt voor ondernemingen op zoek naar unieke oplossingen met duurzame technologieën. Anno 2019 participeert Wadinko in 25 bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan 3.696 werknemers.

Zekerheid voor de langere termijn

Wadinko hanteert een transparant participatiebeleid, waarbinnen geen ruimte is voor start-ups. Datzelfde geldt voor ondernemingen waarvoor de markt nog voldoende financieringsoplossingen biedt. Voldoet een bedrijf wél aan de voorwaarden van Wadinko, dan kan het rekenen op een unieke partner. Omdat een onderneming gebaat is bij zekerheid voor de langere termijn, hanteert Wadinko reële rendementseisen. Daarbij blijven directies van participaties primair verantwoordelijk voor het strategisch, operationeel en financieel beleid van de onderneming.

Maatschappelijke doelstellingen

Wadinko moedigt participaties aan tot het formuleren van maatschappelijke doelstellingen en tot het duurzaam innoveren, produceren en investeren. Tevens hecht Wadinko waarde aan een transparante governance. Zo is het toezicht op Wadinko in handen van een Raad van Commissarissen die is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het regionaal politiek bestuur. De Raad van Commissarissen fungeert tevens als Investment Committee.

Wadinko Ondernemerslening

Soms is een onderneming beter af met eenmalige kapitaalinjectie in plaats van risicodragend kapitaal. De Ondernemerslening is een achtergestelde lening in combinatie met managementondersteuning door Wadinko en toegang tot een uitstekend netwerk. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 300.000,- met een looptijd van acht jaar. Er zijn ondernemingsleningen verstrekt aan NewMedia in Hengelo en Xyhlo in Goor.