Wadinko neemt belang in WRS.Finance

Recent heeft Wadinko samen met DRS.Advies uit Enschede het initiatief genomen voor de oprichting van WRS.Finance. Deze nieuwe financiële raadgever wil de kwaliteit van de financiële functies bij bedrijven in het werkgebied van Wadinko een impuls geven. Dat doet WRS.Finance met financiële diensten en opleidingen. Voor dat laatste werkt WRS.Finance intensief samen met WIMM, eveneens een participatie van Wadinko

De directie van WRS.Finance wordt gevoerd door Robbert Jan Bruins Slot en Sander Dijkers van DRS.Advies. Wadinko en DRS.Advies kennen elkaar al langer.

Zo voert DRS onder andere due diligences uit bij voorgenomen participaties van Wadinko.

Toekomstbestendige strategieën

Volgens Robbert Jan Bruins Slot brengt WRS.Finance financiële expertise in en stelt het financiële orde op zaken. En daar waar kennis en ervaring tekort schieten, brengt WRS.Finance die in nauwe samenwerking met WIMM en kennis- en onderwijsinstellingen weer op peil.’ Sander Dijkers: ‘Voor veel ondernemingen zijn financiële vraagstukken ingewikkeld en lastig, zeker in relatie tot duurzame of circulaire uitdagingen, technologische ontwikkelingen en een schaarse arbeidsmarkt. WRS.Finance biedt die ondernemingen meer inzicht met toekomstbestendige financiële strategieën en heldere en overzichtelijke financiële functies.’

Financiële hygiëne

Wadinko-directeur René Wolfkamp: ‘In de vele gesprekken die we voeren met mogelijke participaties blijkt steeds weer dat de kwaliteit van ondernemen in ons werkgebied beter kan. Dat resulteerde twee jaar geleden al in de oprichting van WIMM met doorlopende leerlijnen voor alle niveaus binnen ondernemingen. Waar WIMM zich richt op meer en beter ondernemerschap, leiderschap en talentontwikkeling, focust WRS.Finance zich - op wat wij noemen - de ‘financiële hygiëne’ binnen ondernemingen. Door te participeren in WIMM en nu ook in WRS.Finance levert Wadinko een extra bijdrage aan een ambitieuze en gezonde regionale economie met meer dan voldoende uitdaging voor jong talent.’

Robbert Jan Bruins Slot

‘WRS.Finance biedt die ondernemingen meer inzicht met toekomstbestendige financiële strategieën en heldere en overzichtelijke financiële functies.’

Sander Dijkers

‘WRS. Finance kijkt kritisch met een externe blik naar de interne organisatie.'

Ruimte voor nieuwe plannen en ideeën

WRS. Finance kijkt kritisch met een externe blik naar de interne organisatie. Dit kan zowel in de vorm van een due diligence of een organisatiescan zijn, als voor specifieke vraagstukken. Daarnaast kan WRS.Finance de interne organisatie versterken en ondersteunen op het gebied van financiële vraagstukken of capaciteit. Daar waar de financiële kennis en ervaring binnen een onderneming nog tekort schiet of waar directeuren, eigenaren/DGA’s en controllers zich verder willen bekwamen op financieel gebied organiseert WRS.Finance samen met WIMM en onderwijs- en kennisinstellingen, zoals Saxion, Windesheim en TSM, opleiding en cursussen. Zelfs kunnen ondernemingen financieel geschoolde medewerkers of WIMM-trainees in tijdelijke dienst nemen. Zo creëert WRS.Finance rust binnen ondernemingen en net zo belangrijk, zo krijgen ondernemers weer ruimte in hun hoofden voor nieuwe plannen en ideeën!

Terug naar overzicht