Al sinds het begin van 2020 houdt het coronavirus de wereld in een houdgreep. Afgaande op de voorspellingen van zowel politici als medici gaat dit ook nog wel even duren. We horen dagelijks over de meest getroffen sectoren als de horeca en de cultuur. Hoe vergaat het dan de andere branches en sectoren? En hoe kijkt Wadinko-directeur Réne Wolfkamp naar de huidige ontwikkelingen?

‘Als participatiemaatschappij met deelnemingen in meerdere branches en sectoren hebben wij een goed beeld van wat er binnen ons werkgebied speelt’, aldus Wolfkamp. ‘Tegelijk hoef je geen econoom te zijn om te snappen dat ook onze regionale economie een dreun krijgt. En met elke extra dag dat het coronavirus rondwaart, treedt steeds meer een domino-effect op. In onze regio hebben we relatief veel maakindustrie. Als opdrachtgevers door tegen- of zelfs wegvallende vraag orders voor nieuwe machines en apparaten uitstellen of sterker nog annuleren, dan gaat onze maakindustrie dat wel merken. Nu al horen we dat hier en daar de orderportefeuilles opdrogen. Toch is het niet één en al misère. Er zijn ook ondernemingen voor wie de huidige situatie volop nieuwe kansen biedt. Het beeld is dus wisselend.’

Logische keuze

Kijken we naar de ondernemingen waarin Wadinko participeert, dan zien we eenzelfde beeld’, vervolgt Wolfkamp. ‘Een aantal participaties plust, een aantal probeert zoveel mogelijk te consolideren. Uiteraard houden we als medeaandeelhouder een vinger aan de pols. Niet primair vanwege het rendement, maar wel als het gaat om de arbeidsplaatsen. Uiteindelijk ligt daar ook onze prioriteit, meer werkgelegenheid op de lange termijn door het versterken van de economische structuur.’

''Uiteindelijk ligt daar ook onze prioriteit, meer werkgelegenheid op de lange termijn door het versterken van de economische structuur.''

Krachtenbundeling

Daarover gesproken, de nabije toekomst laat zich moeilijk voorspellen, weet ook Wolfkamp. ‘Maar ondernemingen in onze regio kunnen al wel een voorschot nemen op het economische herstel. Het delen van kennis en ervaring, onderzoeken waar je complementair aan elkaar kunt zijn, dat soort initiatieven draagt daar zeker aan bij. Juist een bundeling van krachten kan leiden tot innovatieve producten, diensten en concepten als voorwaarde voor toekomstig succes. Binnen onze participaties hebben we daar recent ook al mooie voorbeelden van gezien.’

Human capital

‘Dat is tevens de boodschap die ik wil meegeven aan bedrijven in onze regio’ sluit Wolfkamp af. ‘Zoek elkaar op! En investeer tegelijk in eigen kennis en vaardigheden én die van medewerkers. Want in de wereld van morgen waarin digitalisering, robotisering en data niet meer weg te denken zijn in bedrijfsvoeringen, zijn de competenties en vaardigheden van gisteren en vandaag ontoereikend. Wadinko heeft met initiatieven als WIMM, WRS.Finance al een belangrijk en succesvol voorschot genomen op de persoonlijke ontwikkeling van human capital. Terwijl we met Perron038 inzetten op innovatie voor meer concurrentievoordeel. Die ontwikkelingen blijft Wadinko ook in de toekomst aanjagen. Zo bekeken verschuift de functie van Wadinko langzaam van een traditionele aanbieder van risicokapitaal en netwerken naar een modern investerings- en ontwikkelingsplatform met veel aandacht voor kennisontwikkeling en duurzame en circulaire innovatie.’

René Wolfkamp

Terug naar overzicht