Het Zwolse Perron038 is dé plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio. In een voormalige oude fabriekshal bij het NS-station werken technici en bevlogen studenten samen aan de toekomst van de regionale hightech maakindustrie. Ook onderwijs­instellingen ontdekken meer en meer de toegevoegde waarde van Perron038. Zo plaatste Windesheim een splinternieuwe 3D-metaalprinter niet op de eigen campus, maar juist op Perron038.

Inge Grimm, id van het College van Bestuur van hogeschool Windesheim,

verrichtte de openingshandeling van de 3D-metaalprinter op Perron038.

‘Additive Manufacturing of 3D-metaalprinten neemt een enorme vlucht. Waar het voorheen nodig was om onderdelen te bestellen, te produceren en eventueel te verschepen, kunnen die onderdelen nu snel en in huis vervaardigd worden met één enkele 3D-metaalprinter. Deze ontwikkeling was voor het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim aanleiding een Additive Manufacturing Hub in te richten op Perron038. Daarvoor werd onder andere een half miljoen euro geïnvesteerd in een 3D-metaalprinter. Geert Heideman, associate lector van het lectoraat Kunststoftechnologie:

‘Onderwijs, onderzoek en de praktijk raken meer dan ooit met elkaar verbonden. Alleen door samen op te trekken geef je echt handen en voeten aan nieuwe technologieën. Op Perron038 vinden en versterken bedrijven, onderzoek en HBO elkaar als nergens anders. Daarmee is Perron038 ook de enige logische plek voor onze hub en onze 3D-metaalprinter.’

PRISMA

Dat Windesheim veel waarde hecht aan gezamenlijke innovatie blijkt ook uit de deelname aan PRISMA, het vision-project van Perron038. PRISMA staat voor Prototyping, Researching and Innovating vision technology for Smart Manufacturing Applications. Samen met de industriële ondernemingen IMS, AWL, SCM en Tolsma ontwikkelt Windesheim een integrale, adaptieve vision technology systematiek voor slimmere productiesystemen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de voedingsindustrie. Overigens is Windesheim niet de enige onderwijsinstelling die Perron038 ondersteunt. Ook Deltion, Landstede, Instituut Fraunhofer en Universiteit Twente zijn inmiddels overtuigd van de toegevoegde waarde van dé broedplaats voor de hightech maakindustrie. Net zoals ook het bedrijfsleven steeds meer interesse toont in de innovatieve hub.

Hugo Redder, HR adviseur en project coördinator bij Wimm, houdt kantoor op Perron038.

''Uiteindelijk is het de hele regio die van deze initiatieven profiteert''

Platform

Participatiemaatschappij Wadinko is één van de founding partners van Perron038. Eerder al initieerde en participeerde Wadinko in WIMM en WRS.Finance. Met deze initiatieven creëren de mede-participanten en Wadinko een breed platform waar ondernemers, onderwijs en overheid elkaar kunnen treffen om in gezamenlijkheid te leren, te werken, te onderzoeken en te experimenteren. Staan bij WIMM en WRS.Finance de persoonlijke ontwikkeling en de financiële huishouding centraal, bij Perron038 is het de insteek om hightech­bedrijven en onderwijs- en onderzoekinstellingen samen te brengen. Uiteindelijk is het de hele regio die van deze initiatieven profiteert met meer en betere bedrijvigheid en een groei in kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Terug naar overzicht