Om alvast te noteren:


Academie-bijeenkomst op
15 oktober

Traditiegetrouw organiseert Wadinko met Wimm jaarlijks een Academie-bijeenkomst. Op deze bijeenkomst gaat prof. dr. Kurt Verweire nader in op het formuleren en implementeren van succesvolle bedrijfsstrategieën.

Waar Wadinko de totale bedrijvigheid en werkgelegenheid in zijn werkgebied bevordert met risicokapitaal, netwerken en managementondersteuning, geeft het door Wadinko geïnitieerde Wimm juist een impuls aan de kwaliteit van ondernemen. Een uitvloeisel daarvan is de Wimm Academie voor persoonlijke ontwikkeling en inspirerend leiderschap.

Thema Strategie

Voor wie Wadinko en Wimm volgt, is de Belgische prof. dr. Kurt Verweire al lang geen onbekende meer. Verweire is gespecialiseerd in het formuleren en implementeren van bedrijfsstrategieën. Hij ontwikkelde hiervoor tal van frameworks om te komen tot betere strategische performances. Op de Academie-bijeenkomst geeft Verweire de aanwezigen tal van praktische tips en wetenswaardigheden, waarmee zij direct hun voordeel kunnen doen.

15 oktober 2019

Deze Academie-bijeenkomst is op 15 oktober en staat open voor DGA’s en MT-leden in het werkgebied van Wadinko. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail aan info@wadinko.nl

Aanmelden

Terug naar overzicht