Tielbeke en Cycloon samen aan de lat om CO2 te reduceren

De Wadinko-participaties Tielbeke uit Lemelerveld en het Zwolse Cycloon gaan intensief samenwerken bij het afleveren van pakketjes en goederen in drukbevolkte gebieden. Daar ging een succesvolle pilot in de stad Zwolle aan vooraf.

De samenwerking begon als pilot. Transportbedrijf Tielbeke gaf pakketjes en goederen af bij de fietskoerier Cycloon, die ze daarna door heel Zwolle afleverde. Daarmee namen de gemotoriseerde vervoersbewegingen in de stad af, wat gepaard ging met een beperking van C)2-uitstoot. Bij een evaluatie van de pilot bleken beide participaties alsook Wadinko uitermate content met de resultaten. Reden om de samenwerking een vervolg te geven, om te beginnen in de negen plaatsen waar Cycloon vestigingen heeft.

Duurzame initiatieven

Wadinko is erg positief over de samenwerking tussen zijn participaties. Niet alleen stimuleert Wadinko zijn participaties tot het benutten van elkaars expertise, ook worden participaties aangemoedigd om duurzame initiatieven te nemen en om sociaal rendement te behalen. Met de samenwerking tussen Tielbeke en Cycloon krijgt die ambitie volop gestalte. Zeker ook in ogenschouw genomen dat Cycloon vooral mensen met een afstand op de arbeidsmarkt nieuwe kansen biedt.

Terug naar overzicht